Người phụ trách: Đổ Văn Tỷ
84 Lê Lợi, KV. Long Thạnh A, P. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m