Người phụ trách: Nguyễn Huỳnh Dũng Tâm
255/28 Chợ Miểu Ông, KV. Bình Dương B, P. Long Tuyền, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m