Người phụ trách: Nguyễn Thanh Triều
165 Trần Việt Châu, An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m