Người phụ trách: Lâm Thị Kim Quyên
E8/1A đường Vĩnh Lộc ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m