Người phụ trách: Lê Thị Tuyết Vân
Ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, H. Thới Lai, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m