Người phụ trách: Trần Thị Cẩm Hường
Chợ Thạnh Phước, KV. Thạnh Phước, P. Thạnh Hòa, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m