Người phụ trách: PHẠM THỊ KHÁNH MỸ
Số 530, đường Lý Bôn, P Quang Trung, TP Thái Bình, Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m