Người phụ trách: PHẠM THỊ MAI XINH
Số 219, đường Lê Đại Hành, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Thái Bình

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m