Người phụ trách: Bùi Thị Hồng Hoa
Số 224E1 Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m