Người phụ trách: Bùi Thị Kim Thanh
125 Bùi Hữu Nghĩa, KV. 3, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m