Người phụ trách: La Thị Cúc
174/32A Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m