Người phụ trách: Lê Thị Kim Chi
26/8 Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m