Người phụ trách: Trịnh Ngọc Luận
162 Nguyễn Thị Định, Khu phố 3, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m