Người phụ trách: Lê Thị Hồng Quí
KV. Bình Hòa A, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m