Người phụ trách: Trương Trọng Tuân
Số 7 đường C khu dân cư Bảo Hưng, Phường 7, Quận 8, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m