Người phụ trách: Ngô Châu Lộc
502/27 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m