Người phụ trách: Nguyễn Thị Bích Ngọc
50 Nguyễn Thái Học, P. Thốt Nốt, Thốt Nốt , TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m