Người phụ trách: Võ Thị Hoài
ấp Thị Tứ Vàm Xáng, xã Nhơn Nghĩa, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m