Người phụ trách: Võ Nguyễn Thảo Vi
177 ấp Nhơn Thọ 2, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m