Người phụ trách: Phùng Thế Đồng
Số 5 đường số 7, Khu phố 3, Phường Phước Bình, Quận 9, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m