Người phụ trách: Trần Thị Bích Hạnh
71/3 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m