Người phụ trách: Lê Thị Cẩm Hằng
Ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m