Người phụ trách: Phạm Thị Lượng
Kiốt số 22A, chợ Thạnh Bình, khu phố Thạnh Bình, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, Bình Dương

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m