Người phụ trách: Võ Kim Khôi
051 Ấp Thị Tứ, TT. Phong Điền, H. Phong Điền, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m