Người phụ trách: ĐẶNG NAM BẮC
Số 151 đường 30/4 Khóm II, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, Trà Vinh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m