Người phụ trách: Đỗ Thị Huỳnh Anh
541 ấp Thạnh Lộc 2, xã Trung An, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m