Người phụ trách: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Ấp Thạnh Lộc, xã Trung Thạnh, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m