Người phụ trách: Dương Thị Thanh Thảo
Số 305C khu phố 2, phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m