Người phụ trách: Phạm Đình Liệu
5/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m