Người phụ trách: Trần Thị Anh Thi
ấp 01, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m