Người phụ trách: Trần Thị Xuân Hậu
271 Lê Đình Cẩn, Khu phố 5, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m