Người phụ trách: Huỳnh Đức Thanh Phong
66 Trần Vĩnh Kiết. P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m