Người phụ trách: Nguyễn Ngọc Thu
294 Cách Mạng Tháng Tám, P. Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m