Người phụ trách: Phạm Tấn Đạt
125A6 khu phố Bình Khởi, phường 6, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, Bến Tre

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m