Người phụ trách: Lê Diệu Hiền
B12 Khu TTTM Cái Chanh, KV. Phú Quới, P. Thường Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m