Người phụ trách: Đặng Ánh Chi
Ấp Thới Xuyên, xã Thới Đông, H. Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m