Người phụ trách: Bùi Thị Hải
Số 968 đường Kha Vạn Cân, Khu phố 1, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m