Người phụ trách: Lương Thị Kim Yến
Lô B6, TTTM Thốt Nốt, P. Thốt Nốt, Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m