Người phụ trách: Nguyễn Thị Kim Chi
Ấp Qui Lân 5, xã Thạnh Quới, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ, Cần Thơ

Bản đồ

Cơ sở lân cận

  1. {{item.tencoso}}

    {{item.diachi}}
    Khoảng cách: {{item.distance}}m