Danh mục phòng khám

Hướng dẫn: Nhập tên dịch vụ muốn tìm để tìm thông tin chính xác hơn
  Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems}}
  Loại hình DV
  Tên cơ sở
  Chuyên khoa
  Quận/Huyện
  Tỉnh/TP
  {{item.loaihinh}}
  {{item.tencoso}} {{item.tencoso}}
  {{item.chuyenkhoa}}
  {{item.quan}}
  {{item.thanhpho}}
   Tổng số dịch vụ: {{data.totalItems}}