Võ Thị Ngọc Hạnh [ Chuyên khoa: Nội nhi nhiễm ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nội nhi nhiễm
Địa chỉ: 59 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]