Võ Phan Minh Trí [ Chuyên khoa: Ngoại tổng quát ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Ngoại tổng quát
Địa chỉ: 01 33A, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]