Trần Thanh Phương [ Chuyên khoa: Ung bướu ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Ung bướu
Địa chỉ: 38/88C Lãnh Binh Thăng, Phường 13, Quận 11, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]