Phan Thị Mỹ Hạnh [ Chuyên khoa: Nội tim mạch + siêu âm tim ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nội tim mạch + siêu âm tim
Địa chỉ: 161/12 Ni Sư Hùynh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]