Phạm Văn Ý [ Chuyên khoa: Thần kinh ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Thần kinh
Địa chỉ: 20 Thuận Kiều, Phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]