Phạm Thị Nguyệt [ Chuyên khoa: Tai mũi họng ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Tai mũi họng
Địa chỉ: 44/2D Liên Tỉnh 15, Tân Thuận Tây, Quận 7, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]