Phạm Diệp Thùy Dương [ Chuyên khoa: Nhi ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nhi
Địa chỉ: 57B Tú Xương, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]