Phạm Chí Lăng [ Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Chấn thương chỉnh hình
Địa chỉ: 51C/2 Độc Lập, Tân Thành, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]