Nguyễn Thị Thắng [ Chuyên khoa: Mắt ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Mắt
Địa chỉ: 09 Núi Thành, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]