Nguyễn Thị Hạnh Lê [ Chuyên khoa: Nhi ]

Loại hình : Phòng mạch
Chuyên khoa: Nhi
Địa chỉ: 238 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Giới thiệu:

Đang cập nhật

Cơ sở cùng chuyên khoa

  1. {{item.title}} [{{item.quan}}, {{item.thanhpho}}]

Cơ sở cùng địa bàn

  1. {{item.title}} [{{item.chuyenkhoa}}]